9 Dec DEEP Plant Seminar | Alden Griffith
10 Dec ZOOTIS Seminar | Claudia Bank
12 Dec Seminarium | Klimatförändringar – allvarligt, men inte hopplöst
12 Dec MISU Joint discussion seminar | Sonja Murto & Aiden Jönsson
13 Dec ZOOTIS Dissertation | Naomi Pruisscher Keehnen
17 Dec MISU Guest Seminar | Abhay Devasthale
19 Dec ACES Seminar | Gan Zhang
19 Dec ZOOTIS Guest lecture | Katja Räsänen
20 Jan KVA Seminarium | Innovationskritiska metaller och kritiska råvaror – nytta eller problem för samhället
4 Feb RA8-workshop at Tovetorp February 4–5, 2019
Bolin Centre for Climate Research
A collaboration between Stockholm University, KTH and the Swedish Meteorological and Hydrological Institute | Web administrator This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.