Events Calendar

KVA | Innovationskritiska metaller och kritiska råvaror – nytta eller problem för samhället


Innovationskritiska metaller och kritiska råvaror – nytta eller problem för samhället

Datum: 30 januari 2020
Tid: 08.30–17.00
Lokal: Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus, Stockholms universitet

Kungl. Vetenskapsakademiens klass för geovetenskaper och Svenska Nationalkommittén för geologi i samarbete med och med finansiering från Geo-miljövetenskapliga sektionen, Stockholms universitet och Kungl. Vetenskapsakademiens Kommitté för miljö och energi.

En förutsättning för utvecklingen av det moderna samhället har varit tillgång till metaller och andra råvaror samt till energi från förbränning av fossilt kol, resurser som finns lagrade i jordskorpan och utvinns genom gruvbrytning och från oljekällor. Omställningen till en grön energiförsörjning, som är oberoende av fossilt kol, förutsätter en omfattande elektrifiering. Detta, och även utvecklingen inom digital kommunikations-teknologi, har ökat efterfrågan på så kallade innovationskritiska metaller.

Inom EU tillgodoses denna främst genom import, medan Sverige hör till de länder inom unionen som har bäst prospekteringspotential. Initiativ som syftar till ny gruvverksamhet i olika delar av Sverige möter regelmässigt invändningar med hänvisning till miljöpåverkan, försämrad vattenkvalitet och alternativ markanvändning. Återvinning av metaller från skrot och utvinning ur restprodukter från tidigare gruvverksamhet kan minska behovet av ny råvara, men hur långt räcker det? Hur säkerställs en hållbar verksamhet vid befintliga och nya gruvor? Är den nuvarande lagstiftningen (minerallagen, miljöbalken) anpassad för en hållbar utvinning av metaller från restprodukter och nya fyndigheter?

Seminariet kommer ge titelns frågeställning en bred belysning. Programmet innefattar presentationer av forskare och oberoende experter, representanter för myndigheter, näringsliv och miljöorganisationer, samt tid för debatt.

Anmäl dig!

Back

JEvents v2.2.3   Copyright © 2006-2012

Bolin Centre for Climate Research
A collaboration between Stockholm University, KTH and the Swedish Meteorological and Hydrological Institute | Web administrator This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.