Events Calendar

Klimatfestivalen 2020

Bolincentrets klimatfestival 11–15 maj 2020

I år låter vi Klimatfestivalen växa från tre till fem dagar. Första dagenblir en dag för skollärare med fokus på fortbildning och detlärarmaterial som Bolincentret har tagit fram. Dag två–fyra blir detordinarie klimatfestival i Geovetenskapens hus. Nytt för i år är att visista dagen firar klimatvetenskapen med ett stort event iKungsträdgården! Dagen erbjuder både vetenskapliga inslag ochmusikuppträdanden

Boka in det i kalendern redan nu.

Varmt välkomna!

Back

JEvents v2.2.3   Copyright © 2006-2012